FAROUK DAYS

FAROUK DAYS

Oslava 10teho výročia prebiehala v štyroch mestách po celom Slovensku  - v  neprehliadnuteľnom stánku, štýlovom žltom školskom autobuse, kde prebiehali celý deň konzultácie a úpravy vlasov pre občanov... s možnosťou využitia výhod v spojení s dlhoročným partnerom Farouk na Slovensku, parfumériami FAnn. Do tohto projektu boli zapojené aj regionálne kaderníctva, ktoré mali príležitosť šíriť výhody a jedinečnosť starostlivosti s CHI® a BioSilk® širokej verejnosti, za prahom svojich kaderníckych prevádzok.