Reklamačný formulár

Identifikácia kupujúceho:

Firma:

e-mail:

Krsné meno:

Priezvisko:

Adresa:

PSČ:

Mesto:

Štát:

Kraj:

Telefón:

Mobil:

 

Doklad preukazujúci prevzatie tovaru a/alebo úhradu ceny tovaru:

Počet kusov reklamovaného tovaru

...................................................................................................................................................................

 

Popis vady tovaru:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

V ...................... dňa ........................

 

 

_________________________________

podpis kupujúceho